contributie


Karate Vereniging "Harado Venlo" is een vereniging zonder winstkenmerk. De contributie is daarom bescheiden.
Juni en december zijn de betaalmaanden voor de verschuldigde contributie.
Het inschrijfgeld dekt de kosten van het NCS Karate paspoort en het verenigingsembleem.

  • Leden van 16 jaar en ouder:
  • Steunend lid:
  • Inschrijfgeld:
  • Bankrekening IBAN:
  • Ten name van:NB Onze vereniging heeft geen jeugdafdeling
                             
                                                               
€ 75,00 per half jaar
€ 15,00 per jaar
€ 12,50

NL64 RABO 0103 3185 50
Harado Venlo