exameneisen ALGEMENE BEPALINGEN
   

1) Om examen te kunnen doen moet men toestemming hebben van de trainer, ook als men examen wil doen bij een andere vereniging.
    De wachttijden tussen de examens zijn als volgt:
    - tussen 9e en 8e, 8e en 7e, 7e en 6e minimaal 3 maanden,
    - tussen 6e en 5e, 5e en 4e, 4e en 3e, 3e en 2e, 2e en 1e minimaal 6 maanden,
    - tussen 1e kyu en 1e dan minimaal 1 jaar.

2) Om examen te mogen afleggen dient men de trainingen regelmatig te volgen.

3) Voor het examen dient men het paspoort in te leveren en het geld gepast te voldoen bij de examencommissie.

4) Als men geslaagd is krijgt men het diploma daarna zo spoedig mogelijk uitgereikt door de voorzitter.

5) Vanaf het examen 3e kyu en hoger kunnen kata's gevraagd worden uit voorgaande examens.

6) Door de examinator kan altijd van deze exameneisen worden afgeweken.

GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BENAMINGEN

Standen:

hd
zk
ki
ko
so
nk
/

= heiko-dachi
= zenkutsu-dachi
= kiba-dachi
= kokutsu-dachi
= sochin-dachi
= neko-ashi-dachi
= combinatie van opeenvolgende technieken

Commando's:

yoi
yame
hajime
mawatte
kamae
Otogai ni rei
= opletten
= stoppen
= beginnen
= omdraaien
= gevechtshouding
= alle aanwezigen groeten

Overige:

jo
ch
ge
= jodan
= chudan
= gedan
li  = links
re = rechts

ushiro-ashi-geri         = trap, welke na het terugtrekken weer naar achteren wordt afgezet.
shiho ido                  = techniek in vier richtingen

9e kyu, witte band
Kihon 5x:
1. hd  choku-zuki (li en re)
2. zk  gyaku-zuki (li en re)
3. zk  oi-zuki (ch)
4. zk  age-uke
5. zk  soto-ude-uke

vanuit kihon-kamae;
6.zk  mae-geri (jo)

Kumite:                kihon-ippon-kumite (1x: li en re)                  
oi-zuki (jo)
oi-zuki (ch)
oi-zuki (ge)
8e kyu, gele band
Kihon 5x
1. zk  gyaku-zuki (li en re)
2. zk  oi-zuki (ch)
3. zk  oi-zuki (jo)
4. zk  age-uke
5. zk  soto-ude-uke
6. ko  shuto-uke

vanuit kihon-kamae;
7. zk  mae-geri
8. ki  yoko-geri-kekomi (ch; 3x li en 3x re)

Kata;  Heian Shodan

Kumite;             gohon-kumite
oi-zuki (jo)
oi-zuki (ch)

7e kyu, oranje band
Kihon 5x:
1. zk  oi-zuki (ch)
2. zk  sanbon-zuki
3. zk  gyaku-zuki
4. achterwaarts; zk  age-uke/gyaku-zuki
5. zk  uchi-ude-uke/gyaku-zuki
6. achterwaarts; zk  soto-ude-uke/gyaku-zuki
7. ko  shuto-uke

vanuit kihon-kamae;
8. zk  mae-geri (jo)
9. zk  mae-geri (ch)
10. ki  yoko-geri-kekomi (ch; 3x li en 3x re)

Kata;  Heian Nidan

Kumite;             kihon-ippon-kumite (2x li en re)
oi-zuki (jo)
oi-zuki (ch)
mae-geri (ch)


6e kyu, groene band
Kihon 5x:
1. zk  oi-zuki (ch)
2. zk  sanbon-zuki
3. achetrwaarts; zk  age-uke/gyaku-zuki
4. zk  sot-ude-uke/gyaku-zuki
5. achterwaarts; zk  uchi-ude-uke/kizami-zuki/gyaku-zuki
6. ko  shuto-uke/zk nukite

vanuit kihon-kamae;
7. zk  mae-geri (ch)
8. ki  yoko-geri-kekomi (ch; 3x li en 3x re)
9. ki  yoko-geri-keage (jo; 3x li en 3x re)

Kata;  Heian Sandan

Kumite;             kihon-ippon-kumite (2x li en 2x re)
oi-zuki (jo)
oi-zuki (ch)
mae-geri (ch)
yoko-geri-kekomi (ch)

5e kyu, paarse band
Kihon 5x:
1. zk  oi-zuki (ch)
2. zk  sanbon-zuki
3. achterwaarts; zk  age-uke/gyaku-zuki
4. zk  sot-ude-uke/ki yoko-empi
5. achterwaarts; ko  shuto-uke/zk  nukite
6. ko  morote-uchi-ude-uke

vanuit kihon-kamae;
7. zk  mae-geri (ch)
8. zk  mae-ren-geri (ch/jo;3x)
9. zk  mawashi-geri (ch)
10. zk  yoko-geri-keage (jo;3x li en re)
11. zk  yoko-geri-kekomi (ch)

Kata;    Heian Yondan

Kumite;        kihon-ippon-kumite
Na de tegenaanval direct terug naar kamae.
oi-zuki (jo)
oi-zuki (ch)
mae-geri (ch)


4e kyu, paarse band
kihon 5x:
1. zk  oi-zuki (ch)
2. zk  sanbon-zuki
3. achterwaarts; zk  age-uke/gyaku-zuki/oi-zuki (ch)
4. zk  soto-ude-uke/ki yoko-empi/tate-uraken-uchi
5. achterwaarts; ko  moroto-uchi-uke/zk  gyaku-zuki
6. ko  shuto-uke/kizami-mae-geri (jo)/zk nukite

vanuit kihon-kamae;
7. zk  mae-geri (ch)
8. zk  mawashi-geri (ch)
9. zk  ushiro-ashi-mae-geri/mawashi-geri (jo)
10. ki  yoko-geri-keage (jo;3x li en 3x re)
11. zk  yoko-geri-kekomi (ch)

Kata;       Heian Godan

Kumite;       kihon-ippon-kumite
Na de tegenaanval direct terug naar kamae.
oi-zuki (jo)
oi-zuki (ch)
mae-geri (ch)
yoko-geri-kekomi (ch)

3e kyu, bruine band
Kihon 5x:
1. zk  oi-zuki (ch)
2. zk sanbon-zuki
3. achterwaarts; zk  age-uke/gyaku-zuki/oi-zuki (ch)
4. zk  soto-ude-uke/ki  yoko-empi/yoko-uraken-uchi/
   zk  gyaku-zuki
5. achterwaarts; ko  morote-uchi-uke/zk gyaku-zuki
6. ko  shuto-uke/kizami-mae-geri (jo)/zk nukite

vanuit kihon-kamae;
7. zk  mae-geri (ch)
8. zk  mawashi-ren-geri (ch/jo; 2x)
9. zk  ushiro-geri (ch)
10. ki  yoko-geri-keage (jo; 3x li en 3x re)
11. zk  yoko-geri-kekomi (ch)
12. hd  mae-geri/yoko-geri-kekomi (ch/ch; 3x li en 3x re)

Kata;  Tekki Shodan (+ alle voorgaande kata's)

Kumite;         jiyu-ippon-kumite
oi-zuki (jo)
oi-zuki (ch)
mae-geri (ch)
yoko-geri-kekomi (ch)

2e kyu, bruine band
Kihon 5x:
1. zk  oi-zuki (ch)
2. zk  sanbon-zuki
3. achterwaarts; zk  age-uke/ushiro-ashi-mae-geri/gyaku-zuki
4. ko  morote-uchi-uke/zk age-uke/gyaku-zuki
5. achterwaarts; zk  soto-ude-uke/ki yoko-empi/
     yoko-uraken-uchi/zk gyaku-zuki

vanuit kihon-kamae;
6. zk  mae-geri (ch)/oi-zuki (jo)
7. zk  mawashi-geri (jo)/gyaku-zuki
8. zk  ushiro-geri (ch)
9. ki  yoko-geri-keage (jo; 3x li en 3x re)
10. zk  ren-geri; yoko-geri-kekomi (ch)/mawashi-geri (jo)
11. hd  mae-geri/yoko-geri-kekomi/mae-geri (ch/ch/ch;
       2x li en 2x re)

Kata;  Bassai Dai (+ alle voorgaande kata's)

Kumite;
-jiyu-ippon-kumite
    oi-zuki (jo)
    oi-zuki (ch)
    mae-geri (ch)
    yoko-geri-kekomi (ch)
    ushiro-geri (ch)
-jiyu-kumite (vrij vechten)

1e kyu, bruine band
Kihon 5x:
1. zk  oi-zuki (ch)
2. achterwaarts; zk  sanbon-zuki
3. zk  age-uke/ushiro-ashi-mae-geri (jo)/gyaku-zuki
4. achterwaarts: zk  sot-ude-uke/ki yoko-empi/
        yoko-uraken-uchi/zk gyaku-zuki
5. ko  morote-uchi-uke/zk kizami-zuki/gyaku-zuki
6. achterwwarts; ko  shuto-uke/kizami-yoko-geri-kekomi (ch)/
        zk  nukite

vanuit kihon-kamae;
7. zk  mae-geri (ch)/oi-zuki (jo)
8. zk  mawashi-geri (jo)/yoko-geri-kekomi (ch)
9. zk  ushiro-geri (ch)
10. zk  yoko-geri-kekomi (jo)/gyaku-zuki
11. zk  ashi-barai/gyaku-zuki
12. hd  mae-geri/yoko-geri-kekomi/mawashi-geri (ch/ch/ch;
         2x li en 2x re)

Kata;  keuze uit Jion, Empi, Kanku-Dai (+ alle voorgaande kata's)

Kumite;
-jiyu-ippon-kumite
     oi-zuki (jo)
     oi-zuki (ch)
     mae-geri (ch)
     yoko-geri-kekomi (ch)
     ushiro-geri (ch)
-jiyu-kumite (vrij vechten)