Shotokan is de eerste en meest beoefende stijl van het moderne karate. Shotokan omvat lage standen
en harde technieken. Verder wordt er veel geoefend op Kihon (basis oefeningen), Kata (stijloefeningen),
en Kumite (sparren). De beoefenaars van shotokan hechten veel waarde aan de historische achtergrond
van het karate en eren daarbij een lange traditie. Shotokan is een non/semi contact stijl die vooral bekend
staat om zijn lage standen en Kata.

De naam Shotokan werd ge´ntroduceerd in 1939, toen de eerste karate dojo werd geopend.
Shotokan betekend letterlijk 'school van shoto'. Shoto wat wuivende pijnbomen betekent,
is de dichtersnaam van Gichin Funakoshi.

Het moderne Shotokan stamt uit Okinawa, een eiland dat tegenwoordig aan Japan toebehoord.

Funakoshi onderwees zijn karate vorm voornamelijk door middel van Kata, zijn standen waren hoog,
en hij introduceerde het Kihon, maar schonk nauwelijks aandacht aan het Kumite.
Zijn zoon Yoshitaka was degene die de lage standen introduceerde. Hij ontwikkelde nieuwe traptechnieken
zoals mawashi geri en ura mawashi geri. Hij ontwikkelde verder kumitevormen en huldigde het principe dat
iedere aanval, iedere houding tot het uiterste moet worden ingezet, overdreven tot het extreme, zodat er
in situaties waarin je geremd bent nog voldoende kracht over is om te overwinnen.

In het Shotokan beoefent men standaard de onderstaande 26 Kata's